Informasjon fra vegstyret november 2021

Brøyting vinteren 2021-22

Vegen fra hovedvegen og fram til vinterparkeringen nedenfor Brattbakken blir brøytet som vanlig etter vår avtale med entreprenør.

Snøfall på mer en 10 cm utløser brøyting uansett ukedag.
Det skal i tillegg være brøytet opp hver fredag i vintersesongen.
Det blir i tillegg brøytet eller strødd ved plutselig væromslag eller snøfall også i helgene.

Vi har som målsetting at alle hovedveier skal være fremkommelige med en normal bil med vinterdekk. Piggfrie vinterdekk kan gi dårlig feste på våt is og i bakker uansett selv om det strøs.
Biler med dårlige dekk, tungt lastede eller med tilhengere må ta ekstra forhåndsregler og bruke hurtigkjettinger eller annet. Er du usikker på forholdene på vegen eller om det blir brøytet, send gjerne en melding på sms til Jon Olav 90142106. Vi ber om at man parkerer mest mulig samlet på parkeringsplassene om vinteren, slik at det blir lettere å få brøytet resten av plassen.

Vinterstenging av vegen nord for vinterparkeringen

Vegen vil bli stengt ovenfor vinterparkeringen når blir uforsvarlige forhold for bilkjøring og persontrafikk grunnet snø og is. Scooterservicen vil starte opp så fort det er nok snø til å kjøre.

Årets veiarbeider er avsluttet.

Det er i høst lagt ned to nye og større stikkrenner oppe på fjellet samt at vegen er bygget opp langs en flomutsatt strekning. Det er også grøftet, og det blir lagt nye stikkrenner ved Kjerringvollen til våren.

Jordskifterettens avgjørelse er utsatt til november.

Følgende informasjon kom fra jordskifterettens dommer Rune Krok denne uka:

«Viser til avholdt hovedforhandling i saken. Ved avslutning av forhandlingene ble det varslet som at jordskifteavgjørelse i saken kunne forventes mot slutten av oktober.
Jeg må beklageligvis informere dere om forsinkelse i saken. Dommeren har lagt en for ambisiøs plan for saksavvikling denne høsten. Det har vært mye arbeid med foreliggende saker og hovedforhandlinger i andre tvistesaker. Det har i tillegg vært flere omberamminger og prosessulle forhold som har dukket opp. Disse forholdene har påvirket framdriften i sak Nordfjellstølen. Jordskifteavgjørelse vil foreligge i løpet av november. Jordskifterettsleder Britt Rusten er orientert.»

UA-75775257-1