Avløpsplan for Nordfjellstølen

 

Forskrift for utslipp av avløpsvann

Hva er innlagt vann?

«Innlagt vann: vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller liknende som gjennom ledning eller slange er ført innomhus. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder (innvendig eller utvendig) eller liknende og som ledes ut av bygningen til grunnen eller oppsamlingstank.»

Alt innlagt vann er søknadspliktig. Eget skjema finnes på kommunens hjemmeside.

Søknad om utslippstillatelse

 

Kommunal forskrift

 

Fra Etnedal kommunes hjemmeside:

Vedtatte vann- og avløpsplaner

«I regulerte områder og områder med grupper av fritidsbebyggelse i et antall av 7 eller mer, er det krav om vann og avløpsplan før det gis utslippstillatelse. Va-plan skal lages av et firma med høy faglig kompetanse innen planlegging av mindre avløpsanlegg. En Va-plan gir en anbefaling av hvilke type avløpsanlegg som er mest egna for hver enkelt tomt, eller fellesanlegg for flere tomter.

I noen vann og avløpsplaner er det ikke samsvar med tomtenummeret i reguleringsplanen for samme område. Husk derfor å dobbeltsjekke med kart i va-planen for å se at anbefalt avløpsanlegg tilhører riktig tomt.»

Merk: Det er muligheter i planen for hytter som ikke har vinterbrøytet vei helt fram til hytta å legge inn vann og toalettløsning med tett tank hvis de bruker et vakumtoalett av typen Jets feks.

Du finner din hytte i avløpsplanen for Nordfjellstølen som ligger her:

UA-75775257-1