Informasjon fra vegstyret april 2020

Teleløsningen er i full gang på vegnettet, og bilister bør være oppmerksom på at det kan være bløtt i vegkantene.

Jon Olav vil starte å frese vekk den siste snøen på vegen fra vinterparkeringen og opp til Øverliakrysset i uke 16.

I forbindelse med åpning av veien for våren/sommeren blir snørester i veien fjernet. Fjerning av snø gjøres for at veien raskere skal tørke, og ved det bedre tåle belastningen ved kjøring.

Brøyteforbudet gjelder vinterbrøyting av veien. Å fjerne snørester og klargjøre veien for sommerkjøring er ikke vinterbrøyting.

Vegen fra vinterparkeringen vil fortsatt være stengt fram til telen har gått og vegen har tørket opp. 

Hvis det ikke bli flomskader under snøsmeltingen og for mange bløte partier, vil vegen kunne åpne for personbiltrafikk så snart forholdene tillater det. 

Det avhenger av værforholdene hvor fort vegen vil tørke opp. Det blir gjort en løpende vurdering av dette.

Når hovedvegen er kjørbar kan de enkelte stikkveger og innkjørsler fra hovedvegen også åpnes. Ta direkte kontakt med Jon Olav om det er behov for skraping eller fresing av disse. 

For tungtransport over 7,5 tonn varer forbud mot kjøring fram til juni.

UA-75775257-1