Renovasjon og miljøstasjoner

 

Valdres Kommunale renovasjon IKS

https://www.vkr.no

 

Det er dårlig med kildesortering av husholdningsavfall hos VKR men det er ingen grunn til ikke å levere glass og metallavfall hos miljøstasjonen.

Oversikt over miljøstasjoner og åpningstider finner du her

https://www.vkr.no/miljoestasjoner/

Maling, olje, byggeavfall, batterier etc kan leveres gratis hos miljøstasjonen i Aurdal, Etnedal eller på Fagernes.

 

 

 

 

 

UA-75775257-1