Info om årskort og betaling for vegen

Årskort for 2019 blir sendt ut i uke 5 og 6.

Hytteierforeningen har lagt ved en giro for innbetaling til løypelaget slik at alle som har hytte får mulighet for å støtte løypelaget.

Dette er et frivillig bidrag til løypekjøring fra Aurdal og Kruk løypelag. NB! Eget kontonummer for dette.

Hytteeiere tilknyttet Vegen Kælvbakklie – Nordfjellstølen betaler årskort. Betalt årskort er et villkår for hytteeiernes bruk av vegen. Andre besøkende, gjester, bil nr. to og entreprenører og betaler bompenger. Om vinteren betales parkeringsavgift i tillegg til vanlige bompenger. Vegen driftes av et vegstyre og alle innkomne midler går til drift av vegen. Ved manglende synlig årskort eller bombillett  ilegges et kontrollgebyr på kr 500.

Har du ikke fått kort, eller vil melde adresseforandring : send e-post til erikod@gmail.com

 

Vegen Kalvbakklie – Nordfjellstølen

informasjon fra vegstyret:

Arbeid på vegen 2017:

 

Reparasjon etter vårflom er avsluttet, noen stikkveger har enda arbeid igjen.

Det vil bli kjørt ut vegsalt i hyttefeltet for å binde grusen og forhindre støving.

 

SMS betaling i bom:

Det vil bli mulig å betale parkering og bompassering på vegen ved på sms.

Skilting om dette vil komme opp i løpet nyåret.

Ny trase for løypemaskin:

Løypemaskin fra Kruk-Aurdal løypelag vil nå gå utenom øvre parkeringsplass og

følge trase utenom vegen ned til løype mot Tonsåsen.

 

PRISER OG SATSER:

Følgende satser for bruk av vegen er vedtatt for 2017:
Årskort for hytter på Nordfjellstølen med egen parkering: kr 1.900
Årskort med parkering på fellesparkering: kr 2.150
Enkeltbillett: kr.50
Vinterparkering: kr. 30 pr. døgn (besøkende betaler kr 30 pr døgn i parkeringsavgift om vinteren i tillegg til vanlige bompenger).
Årskort gjelder kun en bil. Gjester og bil nr. to må betale enkeltbillett (sommer og vinter) og parkering (vinter). Vegstyret tilbyr gjestekort, kr 850. Dette inkluderer vinterparkering. Ta kontakt med vegstyret for bestilling.

 

 

b248-kalvbakklie-nordfjellstolen_web

BOMPASSERING UTEN KONTANTER:

Du kan nå betale parkering og bomavgift med telefonen. Du får kvittering på tekstmelding. Betaling blir registrert på registreringsnummer og kan kontrolleres via nettside

VKR OG TØMMERUTINER:

Hytter som får utført tømming av sine septikanlegg med tankbil fra VKR betaler kr 75 i tillegg på årskort.

VKR betaler ikke inn bompenger eller andre avgifter til laget slik at det er brukene av tjenesten som dekker denne kjøringen.

VINTERSTENGT VEG:

Vegen opp på fjellet (Brattbakken) stenges ved første snøfall.

NÅR BRØYTES VEGEN?

Vegen brøytes ved snøfall over 7 cm og i helgene.

KART: VINTERPARKERING:

(Nordfjellst370len.gws)VINTERPARK

UA-75775257-1