Info om årskort og betaling for vegen

Priser og satser vedtatt på årsmøte 2019, gjeldende fra 2020

Hytteeiere tilknyttet Vegen Kælvbakklie – Nordfjellstølen betaler årskort.

Betalt årskort er et villkår for hytteeiernes bruk av vegen.

Andre besøkende, gjester, bil nr. to og entreprenører og betaler bompenger.

Om vinteren betales parkeringsavgift i tillegg til vanlige bompenger. 

Vegen driftes av et vegstyre og alle innkomne midler går til drift av vegen. Ved manglende synlig årskort eller bombillett  ilegges et kontrollgebyr på kr 500.

Har du ikke fått kort, eller vil melde adresseforandring : send e-post til erikod@gmail.com

 

Vegen Kalvbakklie – Nordfjellstølen

informasjon fra vegstyret:

Arbeid på vegen 2019:

Vegen blir kontinuerlig bøtet og sloddet i sommerhalvåret.

Det vil bli gruset opp dårlige strekninger og grøftet langs vegen i løpet av sommeren.

 

SMS betaling i bom:

Det vil bli mulig å betale parkering og bompassering på vegen ved på sms.

I løpet av 2019 vil det komme en ny betalingsløsning fra iNatur som erstatter dagens system.

Da vil det bli mulig å betale med sms direkte.

Ny trase for løypemaskin:

Løypemaskin fra Kruk-Aurdal løypelag vil nå gå utenom øvre parkeringsplass og

følge trase utenom vegen ned til løype mot Tonsåsen.

 

PRISER OG SATSER:

Følgende satser for bruk av vegen er vedtatt for 2019:
Årskort for hytter på Nordfjellstølen med egen parkering: kr 2050
Årskort med parkering på fellesparkering: kr 2.350
Enkeltbillett: kr.50
Vinterparkering: kr. 30 pr. døgn (besøkende betaler kr 30 pr døgn i parkeringsavgift om vinteren i tillegg til vanlige bompenger).
Årskort gjelder kun en bil. Gjester og bil nr. to må betale enkeltbillett (sommer og vinter) og parkering (vinter). Vegstyret tilbyr gjestekort, kr 850. Dette inkluderer vinterparkering. Ta kontakt med vegstyret for bestilling.

 

 

b248-kalvbakklie-nordfjellstolen_web

BOMPASSERING UTEN KONTANTER:

Du kan nå betale parkering og bomavgift med telefonen. Du får kvittering på tekstmelding. Betaling blir registrert på registreringsnummer og kan kontrolleres via nettside

VKR OG TØMMERUTINER:

Hytter som får utført tømming av sine septikanlegg med tankbil fra VKR betaler kr 75 i tillegg på årskort.

VKR betaler ikke inn bompenger eller andre avgifter til laget slik at det er brukene av tjenesten som dekker denne kjøringen.

VINTERSTENGT VEG:

Vegen opp på fjellet (Brattbakken) stenges ved første snøfall.

NÅR BRØYTES VEGEN?

Vegen brøytes ved snøfall over 7 cm og i helgene.

KART: VINTERPARKERING:

(Nordfjellst370len.gws)VINTERPARK

UA-75775257-1