Områdereguleringsplan for Nordfjellstølen

Etnedal kommunestyre vedtok i møte 30.04.2015 ny områdereguleringsplan for Nordfjellstølen.

Planbeskrivelse:

planbeskrivelse_1

Plankart for hyttefeltet:

48620_1_A

Bestemmelser:
bestemmelser_vedtatt_av_ks_027_15

 

 

 

 

UA-75775257-1