Informasjon til hytteeierne om coronavirus-situasjonen

Statlige føringer:

Overnatting på hytta

Regjeringen har besluttet at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet fra 20. april.

– Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser,

Etnedal kommune informerer på sine hjemmesider:

https://www.etnedal.kommune.no/nyheter/nyttig-a-vite-om-koronavirus.7469.aspx

Kommunen har ikke anledning til å gi dispensasjoner eller unntak fra dette til personer som ønsker å oppholde seg på eller oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommunen enn der vedkommende er folkeregistrert.

For mer informasjon se lenke

Skiløyper: Løypekjøring er avsluttet for sesongen https://www.loypelaget.no

For tilsyn med hytter og takmåking etc. ta kontakt med Gjermund Urberg

Mobil  995 46 141

Hytteservice epost :hytte-nfs@hotmail.no

Bom ved Kjerringvollen vil bli tatt i bruk som et midlertidig tiltak for å sikre hyttene for innbrudd i perioden. Hytteeiere skal ha nøkkel til denne bommen, andre som skal oppover må kontakte Gjermund Urberg for å låne.

Kontakt hytteeierforeningen for å bestille nøkler på post@hytteeierforeningen-nhf.com

UA-75775257-1