Informasjon fra vegstyret Januar 2020

Infobrev til alle brukere av vegen

Brøytesamvirket

Det har i flere sammenhenger (kommunen, medier, sosiale medier etc) blitt henvist til at brøyting, innkreving av penger, skilting og etablering av regler nord for vinterparkeringen på Nordfjellstølen utføres av «Brøytesamvirket Nordfjellstølen SA»

Vi har vært i kontakt med Foretaksregisteret i dag (6.1.2020) og fått opplyst at det ble søkt om registrering av et foretak med et slikt navn den 10.10.2019. Vi fikk imidlertid opplyst at søknaden ble avslått allerede den 1.11.2019. Et foretak kan ikke påta seg forpliktelser før det er registrert.

Vegstyret kan ikke forholde seg til et foretak som ikke er lovlig stiftet. Hva gjelder den juridiske status for brøytingen er situasjonen fremdeles uavklart. Vi viser til tidligere utsendt informasjonsskriv. 

Kameraovervåking

Vi minner om at det er strenge regler for kameraovervåking. Å kunne ferdes i utmark uten å bli overvåket er et viktig fellesgode. Har du satt opp et overvåkingskamera for å overvåke egen eiendom, så har du i utgangspunktet rett til dette. Derimot, hvis kameraet også fanger inn andres eiendom eller offentlig sted, vil slik overvåking være ulovlig. Viltkamera er også et overvåkingskamera. All kameraovervåking bør uansett skiltes så man ser at området er overvåket. Hvis det blir fanget opp mennesker på opptakene, skal dette slettes. For ytterligere informasjon se www.datatilsynet.no

Vegstyret KN

Ved spørsmål ta kontakt med veilaget.kn@gmail.com


UA-75775257-1