Hva skjer med skiløypene i vinter?

Det er foreløpig stans i løypekjøringen-

Siste oppdatering om løypesituasjonen fra Aurdal og Kruk løypelag – se oppdatert informasjon på https://www.loypelaget.no

Det er skapt en del forvirring på sosiale medier om hvor løypene kan gå og ikke gå på Nordfjellstølens nå som veiene er brøytet.

Løypelaget  bekrefter i en epost den 17.desember 2019 at

«Det ingen endringer når det gjelder Løypelagets innspill i denne saken.»

Her er uttalelsen fra Aurdal og Kruk løypelag som også er vedlagt i salgsprospekter denne sommeren/høsten:

Aurdal og Kruk løypelag opplyser følgende: «Vedlagt kart (ligger som vedlegg i salgsoppgaven:

«Skiløypeinformasjon fra Audal og Kruk løypelag») viser løypenettet til Aurdal og Kruk løypelag (AKL) rundt Nordfjellstølen. 

Fargevalg viser: Blå løyper normalt oppkjørt i desember. Lys blå løyper som vi sannsynlig ikke får kjørt opp før i februar fordi løype fram til Rotvasstølen krever ca 60 cm snødekke før løypemaskin kan brukes.

Rød løype ligger i vei som nå skal brøytes og som dermed går ut av vårt løypenett. AKL vil prøve å endre løypetrase fram til Rotvasstølen slik at løypenett mot Tonsåsen og Fjellsbygda kan kjøres opp tidligere, men dette er en prosess som innebærer terrenginngrep med gravemaskin der vi er avhengig av tillatelse fra grunneiere og kommunen.  Erfaringsmessig vil det ta minst 2 år før alt er på plass.

AKL ser ingen mulighet for ny løypetrase fra Nordfjellstølen opp mot Bjørgovarden (erstatning for løyper merket rødt) fordi dette krever terrenginngrep tilsvarende bygging av ny vei på grunn av at det er bratt terreng.»

Kart over skiløypene fra Aurdal og Kruk løypelag :

Rød løype går ut ved brøyting av veinettet.

Nedenfor er kart over de løypene som kan kjøres. opp av Aurdal og Kruk løypelag i området fram til ca februar hvis det blir brøytet opp Brattbakken og Øvrelia.

Rødt punkt er dagens vinterparkering. Det er ikke mulig å kjøre inn til løyper mot Fjellsbygda/Tonsåsen fra Rotvasstølen før det er ca 60-70 cm snø dersom løypene forsvinner fra Øvrelia.

Denne vinteren har rekordtidlig snø slik at løypene fra Rotvass kunne kjøres allerede i desember.

Løypelaget laget en rapport om konsekvenser ved brøyting i 2018.

Den sier blant annet:

«Vi har vurdert situasjonen på Nordfjellstølen slik at det kreves vesentlige tiltak for å etablere ny løypetrase fra Vardelie til parkeringsplassen på Nordfjellstølen og ny løypetrase fra Vardelie til Øvre Stølslie.  Begge løyper går i bratt terreng som krever min. 4 m bredde (for å ivareta sikkerhet for skiløpere).  Å legge skiløyper langs brøytet vei prøver vi i størst mulig grad å unngå på grunn av økt fare for ulykker og fordi brøyting medfører stein i skiløypa som ødelegger skiene.»
UA-75775257-1