Veg- og føreforhold

Status på vegen juni 2020:

Melding om vegarbeid.

Det blir redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid torsdag 11. og fredag 12.juni

Vegen blir stengt ved Tostølkrysset /Bjørgokrysset i kortere perioder grunnet gravearbeider.

Det er blant annet to stikkrenner som må legges på nytt. 

Arbeidet utføres Håkon Brusveen (97786174).

Vi regner med at vegen er åpnet på fredag ettermiddag.

VKR og tømmerutiner:

Vegstyret har avtalt med VKR at tankbilene som skal tømme septik ikke kommer før teleløsning er over. 

Vegvedlikehold:

Det vil bli igangsatt arbeid med å utbedre skadene etter vinterbrøytingen ila juni. I tillegg har veglaget planlagt vanlig vegvedlikehold, hvor vegen blir sloddet og hull blir bøtet så fort det har tørket opp.

Siden blir oppdatert med datoer for dette arbeidet. Vegen kan bli stengt i kortere perioder når stikkrennerør skal skiftes. Vi vil varsle om dette på Facebook og hjemmeside.

Det er forøvrig dagens vedtekter som er gjeldende regler for vegen, disse ligger på: http://www.nordfjellstolen.no/?page_id=994

 

———————————————————————————-

 

NYTT SMS-BETALINGSSYSTEM I BOMKASSE FRA iNatur

Det er ikke alle som har med seg mynter til bomkasse, og vegstyret har inngått en avtale med iNatur slik at besøkende og dagsturister kan betale med mobilen.

Følg anvisning på skilt og du får kvittering på sms

1219_312_VEGEN KALVBAKKLIE NORDFJELLSTØLEN

 

VINTERPARKERING
Det er viktig at det ikke parkeres i møteplasser om vinteren. Det må heller ikke parkeres på selve vegen ved  svingen ned fra øvre parkeringsplass, da det sperrer for løypemaskin og brøyting. Vennligst følg skilting og parker på områder avsatt til dette formålet. Feilparkerte biler vil kunne hindre brøyting og løypemaskin.

Hovedvegen fra riksvegen til Kalvbakklie og til vinterparkeringen ved Nordfjellstølen blir brøytet ved snøfall på over 10 cm i ukedagene. I helgene blir det brøytet på fredag og søndag ved behov.  

Ved behov for scooterservice fra vinterparkeringen, kontakt Gjermund Urberg for å bestille transport på 995 46 141, epost hytte-nfs@hotmail.no,  eller bruk kontaktskjema på www.nordfjellstolen.no.

Ved spørsmål kontakt veilaget.kn@gmail.com

 

PRISER OG SATSER

Følgende satser for bruk av vegen er vedtatt for 2020:

Årskort for hytter på Nordfjellstølen med egen parkering: kr 2050

Årskort med parkering på fellesparkering: kr 2.350

Enkeltbillett: kr.50

Vinterparkering: kr. 30 pr. døgn

Årskort gjelder kun en bil. Gjester og bil nr. to må betale enkeltbillett (sommer og vinter) og parkering (vinter). Vegstyret tilbyr gjestekort, kr 850. Dette inkluderer vinterparkering. Ta kontakt med vegstyret: veilaget.kn@gmail.com

VKR OG TØMMERUTINER

Hytter som får utført tømming av sine septikanlegg med tankbil fra VKR betaler kr 75 i tillegg på årskort.

VKR betaler ikke bompenger når de kjører på private veier. Det er bestiller av tjenesten som skal dekke denne kjøringen.

 

UA-75775257-1