Veg- og føreforhold

Veg og føreforhold


Vegen fra riksvegen opp til vinterparkeringen er kjørbar med sommerdekk. Det er ennå bløtt i vegen, særlig i vegskuldre.

Etter påske har vi hatt en kald værtype slik at snøsmelting og teleløsningen har gått tregt.

Det er fortsatt ganske mye snø i terrenget og mange minusgrader om natten. Når vegen på fjellet kan åpnes avhenger av værforholdene, snøsmeltingen og når telen går.

Vegen overfor vinterparkeringen blir frest opp i løpet av uka. Den er imidlertid stengt for biltrafikk.

Vegen ovenfor vinterparkeringen kan ikke åpne før telen forsvinner i vegbanen og det har tørket opp.

Vegstyret kommer tilbake med mer informasjon.

 

 

 

Skader ved Tostølen etter ekstremværet «Hans»

Vegen har fått store flomskader på nedre del der bekker krysser vegen. Vegstyret jobber for å få en oversikt over kostnadene og planlegger tiltak for å utbedre og oppgradere vegen. Vegen er smal med dårlige kanter i fellesveg ved Tostølen, kjør forsiktig her. 

Det vil ikke være mulig å gjøre alle tiltak i år men prioriterer å utbedre slik at det vil kunne kjøres trygt om vinteren.  Vegstyret vurderer å søke om naturskadeerstatning. 

_________________________________________ 

Vedtekter for vegen finner du her:

http://www.nordfjellstolen.no/?page_id=994

 

———————————————————————————-

 

SMS-BETALINGSSYSTEM I BOMKASSE FRA iNatur

Det er ikke alle som har med seg mynter til bomkasse, og vegstyret har inngått en avtale med iNatur slik at besøkende og dagsturister kan betale med mobilen.

Følg anvisning på skilt og du får kvittering på sms

1219_312_VEGEN KALVBAKKLIE NORDFJELLSTØLEN

 

PRISER OG SATSER

Følgende satser for bruk av vegen er vedtatt på årsmøte 2022:

Årskort for hytter på Nordfjellstølen med egen parkering: kr 2300

Årskort med vinterparkering på fellesparkering: kr 2.650

Enkeltbillett: kr.50

Vinterparkering: kr. 30 pr. døgn

Årskort er pliktig for hytteeiere og gjelder kun en bil.

Gjester og bil nr. to må betale enkeltbillett (sommer og vinter) og parkering (vinter). Vegstyret tilbyr også gjestekort til kr 850. Dette inkluderer vinterparkering.

Ta kontakt med vegstyret for å bestille : veilaget.kn@gmail.com

VKR OG TØMMERUTINER

Hytter som får utført tømming av sine septikanlegg med tankbil fra VKR betaler kr 75 i tillegg på årskort.

VKR betaler ikke bompenger når de kjører på private veier. Det er bestiller av tjenesten som skal dekke denne kjøringen.

 

UA-75775257-1