Veg- og føreforhold

 

Vinterstenging av vegen nord for vinterparkeringen

 

Det har kommet mye snø, og det er ventet mer nedbør de neste dagene. Vegen ovenfor vinterparkeringen blir derfor vinterstengt fra torsdag 24. november. 

Scootertransporten er nå på plass, den kan som vanlig bestilles hos Gjermund Urberg på 99546141 eller på hjemmeside www.nordfjellstolen.no.

 

 

 

 

 

 

Vegen fra hovedvegen og fram til vinterparkeringen blir brøytet som vanlig denne sesongen. Snøfall på mer en 10 cm utløser brøyting uansett ukedag.

Det skal i tillegg være brøytet opp hver fredag i vintersesongen. 

Vi har som målsetting at alle hovedveier skal være fremkommelige med en normal bil med vinterdekk. Piggfrie vinterdekk kan gi dårlig feste på våt is og i bakker selv om det strøs.

Biler med dårlige dekk, tungt lastede eller med tilhengere må ta ekstra forhåndsregler. Er du usikker på forholdene på vegen, send gjerne en melding på sms til Jon Olav 90142106.

Årskort: Legg gyldig årskort med parkeringsbevis synlig i bilen. Ved sms betaling er det elektronisk kvittering som kontrolleres via iNaturs nettside.

Vi ber om at man parkerer mest mulig samlet på parkeringsplassene om vinteren, slik at det blir lettere å få brøytet resten av plassen.

Det er viktig at det ikke parkeres i møteplasser. Det må heller ikke parkeres på selve vegen ved  svingen ned fra øvre parkeringsplass, da det sperrer for trafikk og brøyting. Vennligst følg skilting og parker på områder avsatt til dette formålet. Feilparkerte biler vil kunne hindre brøyting og løypemaskin.

Det er viktig at det ikke parkeres i møteplasser om vinteren. Det må heller ikke parkeres på selve vegen ved  svingen ned fra øvre parkeringsplass, da det sperrer for trafikk og brøyting. Vennligst følg skilting og parker på områder avsatt til dette formålet. Feilparkerte biler vil kunne hindre brøyting og løypemaskinen.

Hovedvegen fra riksvegen til Kalvbakklie og til vinterparkeringen ved Nordfjellstølen blir brøytet ved snøfall på over 10 cm i ukedagene. I helgene blir det brøytet ved behov. 

Ved behov for scooterservice fra vinterparkeringen, kontakt Gjermund Urberg for å bestille transport på 995 46 141, epost hytte-nfs@hotmail.no,  eller bruk kontaktskjema på www.nordfjellstolen.no.

Ved spørsmål kontakt veilaget.kn@gmail.com

 

_________________________________________ 

Vedtekter for vegen finner du her:

http://www.nordfjellstolen.no/?page_id=994

 

———————————————————————————-

 

NYTT SMS-BETALINGSSYSTEM I BOMKASSE FRA iNatur

Det er ikke alle som har med seg mynter til bomkasse, og vegstyret har inngått en avtale med iNatur slik at besøkende og dagsturister kan betale med mobilen.

Følg anvisning på skilt og du får kvittering på sms

1219_312_VEGEN KALVBAKKLIE NORDFJELLSTØLEN

 

PRISER OG SATSER

Følgende satser for bruk av vegen er vedtatt fram til årsmøte 2021:

Årskort for hytter på Nordfjellstølen med egen parkering: kr 2100

Årskort med vinterparkering på fellesparkering: kr 2.400

Enkeltbillett: kr.50

Vinterparkering: kr. 30 pr. døgn

Årskort gjelder kun en bil. Gjester og bil nr. to må betale enkeltbillett (sommer og vinter) og parkering (vinter). Vegstyret tilbyr gjestekort, kr 850. Dette inkluderer vinterparkering. Ta kontakt med vegstyret: veilaget.kn@gmail.com

VKR OG TØMMERUTINER

Hytter som får utført tømming av sine septikanlegg med tankbil fra VKR betaler kr 75 i tillegg på årskort.

VKR betaler ikke bompenger når de kjører på private veier. Det er bestiller av tjenesten som skal dekke denne kjøringen.

 

UA-75775257-1