VINTERPARKERING: Kart og info

HUSK Å PARKERE SAMLET PÅ PARKERINGSPLASSENE SLIK AT DET BLIR MULIG Å BRØYTE…

Det er viktig at det ikke parkeres i møteplasser om vinteren. Det må ikke parkeres på selve vegen ved øvre parkeringsplass, da det sperrer for eventuell gjennomkjøring av løypemaskin og traktor. Det må heller ikke parkeres slik at det hindrer løypemaskin (nederst i Brattbakken).  Vennligst følg skilting og parker på områder avsatt til dette formålet.

Løypemaskin trenger fire meter bredde- ikke parker slik at det sperrer gjennomkjøring.

KART VINTERPARKERING:

(Nordfjellst370len.gws)

For info om parkeringsavgift se her

UA-75775257-1