Informasjon om veg og føreforhold uke 17


Vegen fra riksvegen opp til vinterparkeringen er nå bar.

Det kan være bløtt i vegen enkelte steder, grunnet teleløsning.

Vegen ovenfor vinterparkeringen fram til Øverliakrysset blir frest opp i løpet av tirsdag og onsdag denne uka. 

Dersom noen ønsker sin innkjøring eller stikkvei også skal brøytes opp må de si fra til Jon Olav. Han kommer ikke tilbake for å frese mer etter onsdagen.

Vegen er imidlertid ikke åpen for biltrafikk før den har tørket opp. 

Det er fortsatt ganske mye snø i terrenget og minusgrader om natten. Telen må ut av vegbanen før den kan åpnes. Kjørebanen er bløt og man ødelegger vegen hvis man kjører i teleløsningen.

Det er mao været og temperaturen de neste ukene som bestemmer åpning av vegen.

Det åpnes i første omgang kun for personbil. Det vil fortsatt være akseltrykkrestriksjoner for lastebil og andre tyngre kjøretøy fram til juni som på vegen forøvrig. 

Det blir foretatt en løpende vurdering av kjøreforholdene og informasjon om åpning av vegen over vinterparkeringen kommer så snart dato er fastsatt.

For vegstyret Kalvbakklie -Nordfjellstølen

Erik Ødegård

UA-75775257-1