Veg og føreforhold uke 20


Det er snørekord i fjellet og full vinter med en meter snø midt i mai. Smeltingen går sent og det er meldt kaldere vær utover i uka med minus om natta.

Vegen fra riksvegen og opp til vinterparkeringen er bar.

Snøsmeltingen gir stor vannføring i bekkene. Det er stor flomfare i både Fjellbekken og Rotvassbekken. Rørene under veien går nå nesten fulle, og det skal lite til før det flommer over.

Vegen kan derfor bli stengt på kort varsel på grunn av oversvømmelse.

Oppe på fjellet er det fremdeles mye snø og snøsmeltingen går sakte. Vi tar sikte på å frese vegen på fjellet når snøen minker for å fremskynde sommeråpningen. 

Det har kommet nesten en meter snø på fjellet siden påske. Når veien kan åpnes avhenger av værforholdene og når telen går.

Ta kontakt med Gjermund  om mulighet for scootertransport dersom du trenger skyss.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter 17. mai helgen.


mvh vegstyret Kalvbakklie Nordfjellstølen

UA-75775257-1