Informasjon til alle brukere av vegen Kalvbakklie-Nordfjellstølen september 2020

Brøytesaken : fremdeles en uavklart rettslig situasjon

Når det gjelder den pågående saken i tingretten, som er en videreføring av Lagmannsrettens kjennelse, har vi blitt orientert om at brøytemotstandernes advokat Magnus Dæhlin vil begjære midlertidig fortøyning i tilfelle det igjen blir startet opp med brøyting ovenfor vinterparkeringen. Brøytesamvirket SA, eller deres medlemmer, har ikke kontaktet veglaget, og det er derfor uklart om de har til hensikt å igangsette brøyting denne vinteren. 

Advokat Sveen har i tillegg varslet en bruksordningssak for jordskifteretten. Dato for en eventuell sak er ikke berammet, og antall parter i saken er heller ikke avklart. En slik sak vil få konsekvenser for brukerne av vegen Kalvbakklie-Nordfjellstølen. 

Regler for bruk av vegen

Veglaget minner om at det er dagens vedtekter som er gjeldende regler for vegen. Veglaget kan etter vedtektene stenge vegen i kortere perioder hvis det er uforsvarlige og trafikkfarlige forhold. Vedtektene og priser ligger på nordfjellstolen.no

Brøyting fram til vinterparkeringen på Nordfjellstølen vinteren 2020-2021

Hovedvegen fra riksveg 33 til Kalvbakklie og til vinterparkeringen ved Nordfjellstølen blir brøytet ved snøfall på over 10 cm i ukedagene. I helger og ferier blir det brøytet ekstra ved behov. Sjekk vegforholdene med Jon Olav (901 42 106) hvis det er meldt mye snø og dere skal opp midt i uka. Se også link til webkamera på hjemmeside eller oppdateringer på facebookgruppen: Har hytte på Nordfjellstølen. 

Scooterservice fra vinterparkeringen

Kontakt Gjermund Urberg for å bestille transport på 995 46 141, e-post hytte-nfs@hotmail.no,  eller bruk kontaktskjema på www.nordfjellstolen.no.

Vegarbeid på fjellvegen i september

Det ble foretatt grøfterensk og grusing på fjellvegen i uke 38 og 39 mellom vinterparkeringen og Øverlia. Det ble blant annet lagt ned nye stikkrenner på toppen av Brattbakken og lenger oppe på fjellet etter kjøre- og teleskader. Det er grøftet på begge sider av stikkrennene og den nedkjørte vegen er bygget opp med stedlige masser før grusing. Den ødelagte stikkrennen på toppen av Brattbakken er nå også byttet, og det er foretatt grøfterensk ned til vinterparkeringen for å reparere vårens avrenningsskader. Med dette er utbedring av teleskader og planlagt vedlikehold på vegen ferdigstilt. Utbedring av teleskader har medført ekstra kostnader for veglaget. 

Høstferieuker i oktober

Det er ikke uvanlig at det kan komme frost og snøfall i høstferien. Vi minner om at det kan være lurt å bytte til vinterdekk hvis man skal på fjellet i oktober.

Med vennlig hilsen vegstyret 25.9.2020
Erik Ødegård

Sverre Engelschiøn

Kontakt: veilaget.kn@gmail.com

UA-75775257-1